เบาะแส: รหัสผ่านควรจะมีตัวอักษรอย่างน้อยสิบสองตัวอักษร เพื่อให้มันปลอดภัยขึ้น ใช้ตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์อย่าง ! " ? $ % ^ & )