เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135551002879

ใช้บริการสามารถชำระเงินค่าใช้บริการ ของบริษัทฯ ได้ที่
เลขบัญชีของธนาคารต่างๆ ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน
สาขาย่อย เซียร์ รังสิตชื่อบัญชี บจก. เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
เลขที่บัญชี 418-1-026-729
  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ชื่อบัญชี บจก. เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
เลขที่บัญชี 357-259611-1
  ธนาคารธนชาต บัญชีกระแสรายวัน
สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วานชื่อบัญชี บจก. เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
เลขที่บัญชี 011-3-001-254

หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
สำเนาเอกสารการชำระเงินส่งมาที่ admin@hrteamwork.com
หรือ FAX สำเนาการชำระเงินมาที่ 02-992-7477