Back

Walk rally /Team building

การสร้างสรรค์ กิจกรรม Team Building

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร มีความหลากหลายมากขึ้นเมื่อกระแสของการพัฒนาองค์กร มีความจำเป็น หลายองค์กรรู้ดีว่าโลกที่เปลี่ยนไปการแข่งขันที่สูงขึ้น พนักงานทุกคนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา แม้ว่า ผู้ปฏิบัติงานจะทำงานเหมือนเดิมแต่ปัจจัยภายนอก จากทำให้พวกเขาต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ และที่สำคัญองค์กรต้องสนับสนุน และต้องมองหาช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอและอีก หนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากในการพัฒนาบุคลกรก็คือการทำกิจกรรมสร้างทีม (Team Building) ด้วยเหตุผลที่ว่า

  1. กิจกรรมสร้างทีม (Team Building) สามารถออกแบบให้เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องทีม และสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในช่วงนั้นได้ เช่นอบรมทีมงานบริการ (Team Service) อบรมทีมงานเพื่อการสื่อสาร  โดยองค์กรสามารถแทรกเนื้อหาที่ต้องการและอยากจะขับเคลื่อนทีมให้เข้าถึงในนโยบายองค์กรและมองเห็นภาพได้ชัดเจน
  2. กิจกรรมสร้างทีม (Team Building)  ควรทำให้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Learning by doing หรือ Action Learning เพื่อให้กิจกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดการปฏิบัติและการสัมมนาไม่น่าเบื่อมีสีสัน หรืออาจเป็นการศึกษาดูงาน ค่ายการเรียนรู้ ท่องเที่ยวประจำปี สุดแล้วแต่จะสร้างสรรค์
  3. กิจกรรมสร้างทีม (Team Building) คือการสร้างพื้นที่ใหม่ในการทำงาน หลุดกรอบความคิดเดิมๆ พื้นที่เดิม แนวปฏิบัติเดิม ทำให้พนักงานมีโอกาสพูดคุย สื่อสาร แสดงความเห็นร่วมกันมากขึ้น ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในองค์กร

“ด้วยเหตุปัจจัย 3 ข้อข้างต้นอาจเป็นเพียงเหตุผลบางส่วนในหลายๆเหตุผลที่วิทยากร นักวิชาการสร้างทีมจะนำเสนอ อย่างไรก็ตามองค์กร ที่เป็นผู้ดูแลพนักงานจะเข้าใจดีที่สุดว่ากิจกรรมขององค์กรของตนควรเป็นแบบไหนและอะไรคือสิ่งที่ต้องการ”

บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
“เราคือผู้นำด้านกิจกรรมองค์กร”

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *