Back

สาเหตุที่เราควรภูมิใจในงาน HR

สาเหตุที่เราควรภูมิใจในงาน HR

 1.  งานของเราสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่น
  งานของเราทำให้คนมีงานทำ  ทำให้เขามีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น มีความรู้ในการทำงานมากขึ้น
 2. เราเป็นผู้รับฟังปัญหาของทุกอย่างของพนักงาน
  ไม่ว่าจะปัญหาใดๆ ทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว  เรายินดีรับฟังปัญหาของพนักงานทั้งหมด บางครั้งเราก็รับเรื่องประนอมหนี้ให้พนักงาน
 3. เราเป็นกลางในทุกเรื่องที่ดี ให้กับพนักงาน
  ตัวกลางระหว่างพนักงานกับพนักงาน ตัวกลางระหว่างพนักงานกับหัวหน้า  ตัวกลางระหว่างพนักงานกับองค์กร
 4. การสร้างการเติบโตในการทำงานให้กับทุกคน
  การเติบโตในสายอาชีพ เป็นสิ่งที่พนักงานอย่างรู้ ถ้าเราทำได้พนักงานจะมีความสุขมาก
 5. เรามีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต
  เราคือ Partner ให้องค์กร  เติบโต พัฒนางานภายใต้นโยบายบริหารองค์กร
 6. เรากำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจนให้กับทุกคนในหน่วยงาน
  เป็นเรื่องของความชัดเจนในการทำงานของทุกตำแหน่ง  hr ดูแลและเป็นหน้าที่สำคัญ

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *