รับสมัคร “นักศึกษาฝึกงาน”


บริษัท เอช อาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด ขอเชิญน้องๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น “นักศึกษาฝึกงาน” กับทางบริษัทฯ ได้พบกับเพื่อนใหม่ และประสบการณ์ใหม่ในการทำงานกับเรา โดยทางบริษัทฯ เปิดรับน้องๆ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยโครงการ
ฝ่ายงาน  : บริหารโครงการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่  : 02-992-5190-1


เสียงจากความรู้สึกของน้องๆ

ศุภศิลป์ ยงประเสริฐ (นิวตัน)

สาขาวิชา การตลาด คณะ บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลาฝึกงาน 4 เดือน

“ตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาฝึกงานกับ HR Teamwork ผมรู้สึกมีความสุขมากกับการทำงาน พี่ๆ ทุกคนดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี คอยสอนงานทุกอย่างจนเกิดความชำนาญได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความกล้าแสดงออกรวมถึงการควบคุมผู้คนจำนวนมากๆ HR TEAMWORK ได้เปิดโอกาสให้ผมร่วมเสนอความคิดเห็นและนำสิ่งที่เรียนมานำมาประยุกต์ใช้กับงานในองค์กร ทำให้ผมได้ประสบการณ์หลายๆ อย่างและมิตรภาพที่ดี ในการทำงานร่วมกัน ผมมีความสุขมากที่ได้มาฝึกงานที่ HR TEAMWORK และผมจะจดจำสิ่งดีๆ นี้ไว้ตลอดไป”

พรพิมล แผ่นผา (น้องเตย)

สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาในการฝึก 3 เดือน

“จากการที่เราเรียนทางด้านนี้โดยตรง การได้มาฝึกงานที่นี่ ทำให้เราได้เห็นภาพการทำงานจริงจากที่เราเรียนมา รู้ว่าการทำงานจริง ระหว่างกระบวนการทำงานต่างๆ มีปัญหา มีกระบวนการทำงานที่ต้องยืดหยุ่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพจากพี่ๆ ที่ให้ความรัก ความเอ็นดูเราเหมือนน้อง ขอบคุณพี่ๆ ที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้ามาฝึกงานที่นี่ค่ะ”

กฤษฏิ์ โมกขะสมิต (น้องปาร์ค)

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระยะเวลาในการฝึก 2 เดือน

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานที่บริษัท HR Teamwork ทำให้ผมมีประสบการณ์การทำงานจริง และยังได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดงานอบรมสัมมนาต่างๆ และที่สำคัญผมยังได้มีโอกาสผลิตสื่อโฆษณาให้กับทางบริษัทลงเว็บไซต์ยูทูป ซึ่งตรงกับสาขาที่ผมได้เรียนมา ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการใช้สื่อ การออกแบบโฆษณา จนไปถึงขั้นตอนการถ่ายทำ”

นายนพดล โชคมงคลสุข

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระยะเวลาในการฝึก 3 เดือน

“จากประสบการณ์ที่ได้ร่วมเข้าฝึกงานกับทางบริษัท เอช อาร์ ทีมเวิร์ค ที่ผ่านมานั้น ตัวผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างที่ในห้องเรียนไม่มีสอน เช่น การเข้าสังคม การปรับตัวเพื่อร่วมกับคนอื่น การได้ลงสนามการทำงานที่แท้จริง รวมถึงการแสดงออกถึงภาวะผู้นำ การกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่เอ๊ะ และพี่เอ๋ ที่คอยสอน และให้โอกาสผมได้เข้ามาฝึกงานในองค์กรแห่งนี้ จึงทำให้ผมมีความเชื่อว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรเล็กหรือใหญ่ ทุกคนทุกตำแหน่งมีความสำคัญเท่ากันหมด ขาดไปแม้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ หากขาดตำแหน่งหน้าที่ใดไปแล้ว อุปสรรคปัญหาย่อมเกิดขึ้น สุดท้ายนี้ผมขอบอกว่าการทำงานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ขอเพียงเราตั้งใจทำในงานที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและคุณจะประสบผลสำเร็จในชีวิต”

วันทนา ตามพานนท์ (นินิว)

สาขาวิชา การตลาด คณะ บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลาฝึกงาน 4 เดือน (10 ส.ค.-20 พ.ย. 58)

“การที่ได้เข้ามาฝึกงานกับ HR TEAMWORK ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ ทำให้ต้องฝึกฝนตนเองในหลายๆ ด้าน มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าคิด กล้าทำ มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รู้จักพี่ๆ น้องๆ และเพื่อนใหม่ๆ จากการฝึกงานที่นี่ทำให้คิดว่าตัวเราเองต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำให้มีมีความกล้าพูด กล้าทำ ต่อหน้าผู้คนจำนวนมากๆไม่คิดว่าดิฉันจะสามารถควบคุมคนเป็นจำนวนมากๆ ได้ บริษัทนี้ทำให้ดิฉันได้รับความอบอุ่นจากพี่ๆ ทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนวันสุดท้ายได้เรียนรู้เรื่องการประสานงานต่างๆ และติดต่อลูกค้าอย่างจริงจัง”

วิจิตรา ประกอบการ (น้องบี)

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระยะเวลาในการฝึก 2 เดือน        

“จากที่ได้เข้ามาศึกษาการทำงานที่บริษัท เอช อาร์ ทีมเวิร์ค จำกัดรู้สึกเป็นเกียติร์อย่างมากที่ คุณนิติ ยอดดำเนิน และคุณณัฐบวร สืบเนตร ได้ให้โอกาสเข้ามาร่วมฝึกงานที่ HR TEAMWORK ดิฉันได้ความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับการอบรมสัมมานาและได้รู้ในการสอนคนอื่นให้เป็นผู้ใหญ่และยังได้มีโอกาสในการคุมฐานที่ผู้ใหญ่เล่นทำให้เราฝึกความมั่นใจที่จะควบคุมคน 20 คนได้ ก็ได้ทำให้ดิฉันมีความมั่นใจในการพูดมากขึ้น สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ บริษัท เอช อาร์ ทีมเวิร์ค ที่ให้โอกาสดิฉันได้ฝึกงานที่นี้”

 

ปฐมาวดี สองเมืองสุข (น้องต่าย)

สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ระยะเวลาในการฝึก 3 เดือน

“ก่อนมาฝึกงาน เราไม่เข้าใจ ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลย ไม่รู้ว่าการทำงานคืออะไร มาแบบงงๆ ตามประสาเด็กมหาวิทยาลัยทั่วไป มาถึง พี่ๆ ก็สอนงานทุกอย่างให้ อะไรที่เราไม่เข้าใจ อะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการทำแบบนี้ด้วย มาที่นี่ก็ได้รู้ ได้ลงทำงานจริง ได้เจอกับปัญหาจริงๆ เรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา ที่นี่เป็นเหมือนบ้านอีกหลัง อยู่กันแบบพี่น้อง แต่การทำงานเป็นมืออาชีพ ขอบคุณทางพี่ๆ ที่ให้โอกาสหนูได้มาฝึกงานที่นี่ และขอบคุณที่เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีกับการเริ่มต้นการทำงานในชีวิตหนูค่ะ “