บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครงาน
เอชอาร์ ทีมเวิร์ค เปิดให้ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานในตำแหน่งดังนี้

ฝากประวัติสมัคร => Click สมัครออนไลน์


1.ตำแหน่ง : Account Executive (AE)
ประเภท : Full Time / Freelance

คุณสมบัติ
ทุกเพศ
– อายุตั้งแต่ 22-40 ปี
– มีประสบการณ์การขาย
– ขยันติดตามและเข้าหาลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ร่วมประชุมกับบริษัทฯ Update โครงการ
– หาลูกค้า ติดต่อประสานงาน เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและทีมงานขององค์กร
– สามารถไปติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อนำเสนอชิ้นงาน หรือเข้าไปเพื่อติดต่อเจรจากับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจและสามารถอนุมัติงานชิ้นนั้นได้

ค่าตอบแทน

  • รายได้จะได้จากเปอร์เซนต์ของงานที่ขายได้ ตามแต่รายละเอียดงานและขนาดของงาน และราคาของงานนั้นๆ
  • สามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำ เป็นรายได้เสริมได้

    ฝากประวัติสมัคร AE => Click สมัครออนไลน์


2.ตำแหน่ง  “ Staff Freelance”
คุณสมบัติ
1.ทุกเพศ
2.การศึกษา กำลังศึกษาหรือจบปริญญาตรี
3.มีทักษะการสื่อสารและประสานงานได้ดี
4.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
5.มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
6. เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
7.เป็นผู้นำกิจกรรมได้ พูดหน้าชุมชนได้
8.ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

*******************
หน้าที่รับผิดชอบ
: ผู้ช่วยวิทยากร จัดเตรียมและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการ

Click สมัครออนไลน์ สำหรับ  Staff  Freelance


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-992-51910-1 / 099-861-6149 
Line ID : hrteamwork2551 (http://line.me/ti/p/lVROao3G8i )
สมัครด้วยตนเองหรือประวัติส่วนตัวได้ที่ admin@hrteamwork.com
ข้อมูลบริษัท http://www.hrteamwork.com