Revolution Slider Error: Slider with alias home-page-video not found.
Maybe you mean: 'home-page' or 'NEWHOME'

Create your free account now and get immediate access to 100s of online Courses.

Popular Courses

View All

หลักสูตรนักฝึกอบรมและผู้ช่วยวิทยากรเอชอาร์ ทีมเวิร์ค

(0 review)
2
students
0
Free

หลักสูตรนักฝึกอบรมและผู้ช่วยวิทยากรเอชอาร์ ทีมเวิร์ค สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ช่วยวิทยากรได้เรียนรู้วิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะการเป็นคณะทำงานของบริษัทฯ รวมทั้งรู้จักวิธีการทำงานอย่างมือถืออาชีพเมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักฝึกอบรม

Free
หลักสูตรนี้กำลังดำเนินการสร้างเนื้อหา This course will coming soon
5000
LEARNER
6000
GRADUATES
150
COUNTRIES REACHED
940
COURSES PUBLISHED

Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Latest News

Education news all over the world.

admin
19 กันยายน 2018

ห้องอบรมออนไลน์

HR Teamwork
26 กรกฎาคม 2019

การบริหารเวลา

HR Teamwork
7 ธันวาคม 2018

การละลายพฤติกรรม

What People Say

How real people said about Education WordPress Theme.

newton

ศุภศิลป์ ยงประเสริฐ (นิวตัน)

สาขาวิชา การตลาด คณะ บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลาฝึกงาน 4 เดือน

“ตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาฝึกงานกับ HR Teamwork ผมรู้สึกมีความสุขมากกับการทำงาน พี่ๆ ทุกคนดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี คอยสอนงานทุกอย่างจนเกิดความชำนาญได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความกล้าแสดงออกรวมถึงการควบคุมผู้คนจำนวนมากๆ HR TEAMWORK ได้เปิดโอกาสให้ผมร่วมเสนอความคิดเห็นและนำสิ่งที่เรียนมานำมาประยุกต์ใช้กับงานในองค์กร ทำให้ผมได้ประสบการณ์หลายๆ อย่างและมิตรภาพที่ดี ในการทำงานร่วมกัน ผมมีความสุขมากที่ได้มาฝึกงานที่ HR TEAMWORK และผมจะจดจำสิ่งดีๆ นี้ไว้ตลอดไป”

ninew

วันทนา ตามพานนท์ (นินิว)

สาขาวิชา การตลาด คณะ บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลาฝึกงาน 4 เดือน (10 ส.ค.-20 พ.ย. 58)

“การที่ได้เข้ามาฝึกงานกับ HR TEAMWORK ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ ทำให้ต้องฝึกฝนตนเองในหลายๆ ด้าน มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าคิด กล้าทำ มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รู้จักพี่ๆ น้องๆ และเพื่อนใหม่ๆ จากการฝึกงานที่นี่ทำให้คิดว่าตัวเราเองต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำให้มีมีความกล้าพูด กล้าทำ ต่อหน้าผู้คนจำนวนมากๆไม่คิดว่าดิฉันจะสามารถควบคุมคนเป็นจำนวนมากๆ ได้ บริษัทนี้ทำให้ดิฉันได้รับความอบอุ่นจากพี่ๆ ทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนวันสุดท้ายได้เรียนรู้เรื่องการประสานงานต่างๆ และติดต่อลูกค้าอย่างจริงจัง”

bee

วิจิตรา ประกอบการ (น้องบี)

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระยะเวลาในการฝึก 2 เดือน        

“จากที่ได้เข้ามาศึกษาการทำงานที่บริษัท เอช อาร์ ทีมเวิร์ค จำกัดรู้สึกเป็นเกียติร์อย่างมากที่ คุณนิติ ยอดดำเนิน และคุณณัฐบวร สืบเนตร ได้ให้โอกาสเข้ามาร่วมฝึกงานที่ HR TEAMWORK ดิฉันได้ความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับการอบรมสัมมานาและได้รู้ในการสอนคนอื่นให้เป็นผู้ใหญ่และยังได้มีโอกาสในการคุมฐานที่ผู้ใหญ่เล่นทำให้เราฝึกความมั่นใจที่จะควบคุมคน 20 คนได้ ก็ได้ทำให้ดิฉันมีความมั่นใจในการพูดมากขึ้น สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ บริษัท เอช อาร์ ทีมเวิร์ค ที่ให้โอกาสดิฉันได้ฝึกงานที่นี้”

ood

นายนพดล โชคมงคลสุข

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระยะเวลาในการฝึก 3 เดือน

“จากประสบการณ์ที่ได้ร่วมเข้าฝึกงานกับทางบริษัท เอช อาร์ ทีมเวิร์ค ที่ผ่านมานั้น ตัวผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างที่ในห้องเรียนไม่มีสอน เช่น การเข้าสังคม การปรับตัวเพื่อร่วมกับคนอื่น การได้ลงสนามการทำงานที่แท้จริง รวมถึงการแสดงออกถึงภาวะผู้นำ การกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่เอ๊ะ และพี่เอ๋ ที่คอยสอน และให้โอกาสผมได้เข้ามาฝึกงานในองค์กรแห่งนี้ จึงทำให้ผมมีความเชื่อว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรเล็กหรือใหญ่ ทุกคนทุกตำแหน่งมีความสำคัญเท่ากันหมด ขาดไปแม้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ หากขาดตำแหน่งหน้าที่ใดไปแล้ว อุปสรรคปัญหาย่อมเกิดขึ้น สุดท้ายนี้ผมขอบอกว่าการทำงานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ขอเพียงเราตั้งใจทำในงานที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและคุณจะประสบผลสำเร็จในชีวิต”

pask

กฤษฏิ์ โมกขะสมิต (น้องปาร์ค)

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระยะเวลาในการฝึก 2 เดือน

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานที่บริษัท HR Teamwork ทำให้ผมมีประสบการณ์การทำงานจริง และยังได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดงานอบรมสัมมนาต่างๆ และที่สำคัญผมยังได้มีโอกาสผลิตสื่อโฆษณาให้กับทางบริษัทลงเว็บไซต์ยูทูป ซึ่งตรงกับสาขาที่ผมได้เรียนมา ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการใช้สื่อ การออกแบบโฆษณา จนไปถึงขั้นตอนการถ่ายทำ”

tay

ปฐมาวดี สองเมืองสุข (น้องต่าย)

สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ระยะเวลาในการฝึก 3 เดือน

“ก่อนมาฝึกงาน เราไม่เข้าใจ ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลย ไม่รู้ว่าการทำงานคืออะไร มาแบบงงๆ ตามประสาเด็กมหาวิทยาลัยทั่วไป มาถึง พี่ๆ ก็สอนงานทุกอย่างให้ อะไรที่เราไม่เข้าใจ อะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการทำแบบนี้ด้วย มาที่นี่ก็ได้รู้ ได้ลงทำงานจริง ได้เจอกับปัญหาจริงๆ เรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา ที่นี่เป็นเหมือนบ้านอีกหลัง อยู่กันแบบพี่น้อง แต่การทำงานเป็นมืออาชีพ ขอบคุณทางพี่ๆ ที่ให้โอกาสหนูได้มาฝึกงานที่นี่ และขอบคุณที่เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีกับการเริ่มต้นการทำงานในชีวิตหนูค่ะ “

tey

พรพิมล แผ่นผา (น้องเตย)

สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาในการฝึก 3 เดือน

“จากการที่เราเรียนทางด้านนี้โดยตรง การได้มาฝึกงานที่นี่ ทำให้เราได้เห็นภาพการทำงานจริงจากที่เราเรียนมา รู้ว่าการทำงานจริง ระหว่างกระบวนการทำงานต่างๆ มีปัญหา มีกระบวนการทำงานที่ต้องยืดหยุ่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพจากพี่ๆ ที่ให้ความรัก ความเอ็นดูเราเหมือนน้อง ขอบคุณพี่ๆ ที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้ามาฝึกงานที่นี่ค่ะ”

Subscribe now and receive weekly newsletter with educational materials, new courses, interesting posts, popular books and much more!